Kolttakulttuurisäätiö

Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia. Säätiön hallituksessa ovat edustettuina Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokoukset, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin kunta, Ortodoksinen kirkko ja Metsähallitus sekä kolttien luottamusmies. Säätiön hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuosiksi 2017–2020 hallituksen jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:
Sanila Tanja, Kolttien luottamusmies (puheenjohtaja)
Feodoroff Veikko, Näätämön alueen kolttien kyläkokous (varapuheenjohtaja)
Jääskö Neeta, Saamelaiskäräjät
Valkonen Sari, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum
Pekkala Aslak, Inarin kunta
Pietarinen Rauno, Ortodoksinen kirkkoneuvosto
Tolonen Siiri, Metsähallitus
Feodoroff Erkki, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Hänninen Heidi, Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous