Arkisto

Kategoriat
6 toukokuun, 2021

Anna-Katariina Feodoroff Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – koulupolkuhankkeen kumppanuusopettajaksi

Kolttakulttuurisäätiön Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen hanketyöntekijänä on 3. toukokuuta aloittanut sevettijärveläinen Anna-Katariina Feodoroff. Hanketyöntekijä toimii hankkeessa kumppanuusopettajan nimikkeellä.

Feodoroff on kasvatustieteiden kandidaatti Lapin yliopistosta ja valmistuu Ketterä korkeakoulu -hankkeesta koltansaamen aineenopettajaksi tämän vuoden aikana. Kielitaitoinen Feodoroff työskennellyt mm. koltansaamen kielityöntekijänä, tuntiopettajana ja hänellä on aiempaa kokemusta oppimateriaalityöskentelystä.

Kaksivuotisen Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen tavoitteena on lisätä kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista ja tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta Inarin kunnan alueella.

Hankkeessa vahvistetaan koltansaamen kielen asemaa perusopetuksessa pilotoimalla kumppanuusopettajamalli, jolla helpotetaan opettajien työn kuormittavuutta mm. tuottamalla koltansaamenkielistä ja kulttuurinmukaista oppimateriaalia, tekemällä sanastotyötä ja toimimalla apuopettajana opetustyössä. Hankkeen tavoitteena on rohkaista vanhempia ja lapsia valitsemaan koltansaamenkielinen kouluopetus ja tukea koteja arjen käytännön haasteissa. Kumppanuusopettaja lisää tietoisuutta, yhteistyötä ja verkostoitumista kotien, koulujen ja kielipesien välille ja madaltaa siten kynnystä koltansaamen kielenopiskelua kohtaan.

Toisen hanketyöntekijän paikka kumppanuusopettajaksi on ilmoitettu uudelleen haettavaksi. Hakuaikaa on 14.5 saakka ja hakuilmoitus löytyy nettisivuiltamme.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.


Kategoriat