Antti Pentikäinen 50 vuotta

Antti Pentikäinen 50 vuotta


”Meidän kaikkien on mahdollista tukea kolttasaamelaisia heidän valtavan upean kulttuurinsa säilymisessä,”

vetoaa Antti Pentikäinen
_____________________________________

”Tiedämme, että kolttasaamelaiset ovat turvanneet olemassaoloaan ja oikeuttaan omiin kotiseutuihinsa käymällä neuvotteluja hallitsijoiden kanssa jo 1500-luvulta lähtien. Tähän itäiseen saamen kieliryhmään kuuluvaan kansaan ja sen maihin ja vesiin on historian saatossa kohdistunut paljon ulkoista painetta, jonka seurauksena kolttainmaa on pirstaloitunut kolmen nykyvaltion alueelle. Kolttasaamelaisten asema on usein ollut hyvin vaikea, mutta silti tämä noin tuhatpäinen kansa on onnistunut pitämään rikkaan, ikiaikaisen kulttuuriperintönsä ja koltansaamen kielensä elävänä haastavienkin aikojen läpi. Kolttien kyläkokous ja Kolttakulttuurisäätiö tekevät väsymätöntä työtä kielen ja kulttuurin säilymiseksi ja meidän muiden on aika asettua heidän tuekseen”, sanoo tutkimusprofessori Antti Pentikäinen.

_____________________________________

Antti Pentikäinen täyttää lokakuussa 50 vuotta ja on päättänyt järjestää syntymäpäiväkeräyksen kolttasaamelaisen kulttuurin, yhteisön ja koltansaamen kielen tukemiseksi. ”Haluan vahvistaa Suomessa myös hyvittämisen kulttuuria, jossa jokainen voi konkreettisesti päättää tehdä jotain alkuperäiskansojen hyväksi” kertoo Pentikäinen keräyksen taustoista.

Syntymäpäiväkeräyksen kertyneet varat käytetään alkuperäiskansa kolttasaamelaisten hyväksi siten, että varoilla tuetaan ensisijaisesti koltansaamenkielisen painetun seinäkalenterin ilmestymistä vuodelle 2023 sekä kolttasaamelaisen kalenterin kehitystyötä. Keräyksen toissijainen tukikohde on kolttasaamelaisen nuottauskalastuksen elvyttäminen koltta-alueella.

Yli 100 euroa lahjoittaneet saavat kolttasaamelaisen seinäkalenterin postitse omakseen jättämällä lahjoituksen viestikenttään nimi- ja osoitetietonsa.

Lämmin kiitos lahjoituksesta!

_____________________________________

 

Tilin haltija:
Kolttakulttuurisäätiö

Tilinumero:
FI82 5645 0020 0376 10
OKOYFIHH

Pienkeräysnumero
RA/2022/1278

Pienkeräys on voimassa 20.9.2022 alkaen kolme kuukautta Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

_____________________________________

Lisätietoja:

Antti Pentikäinen
antti@thinkpeacehub.org