Arkisto

Kategoriat
19 kesäkuun, 2024

Keskustelut kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamisesta jatkuvat asiaa valmistelevassa työryhmässä

Norjan Saamelaiskäräjät järjesti 10.6. Neidenissä ja 11.6. Nellimissä keskustelutilaisuudet kolttasaamelaisille koskien Paatsjoen siidan kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamista. Tilaisuuksiin osallistui kolttasaamelaisia Norjan ja Suomen alueelta. Keskustelua johti Runar Myrnes Balto Norjan Saamelaiskäräjiltä ja keskusteluja alustivat Jan Bjaalie Oslon yliopistosta ja Áile Aikio Lapin yliopistosta. Kolttasaamelaiset kertoivat keskusteluissa omia näkemyksiään liittyen jäänteiden palauttamiseen ja uudelleen hautaamiseen. Kolttien kyläkokouksen edustajina kokouksiin osallistuivat Neidenissä kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff sekä Neidenissä ja Nellimissä varaluottamusmies Terhi Harju ja Kolttien kyläkokouksen edustajana työryhmässä toimiva Heini Wesslin.

Keskustelut aiheesta jatkuvat asiaa valmistelevassa työryhmässä. Päätöksen jäänteiden palauttamisesta niiden uudelleen hautaamiseksi tekee Norjan Saamelaiskäräjät, joka on perustanut asiaa valmistelevan työryhmän vuonna 2022. Työryhmässä ovat edustettuna Oslon yliopisto, Äʹvv Saaʹmi Muʹzei, Kolttien kyläkokous ja Norjan Saamelaiskäräjät. Koltta-alueiden kyläkokoukset käsittelivät asiaa vuonna 2023 ja Kolttien kyläkokous on näiden päätösten pohjalta toimittanut työryhmälle kannanoton, jossa tuodaan esiin, että uudelleen hautaamisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla kunnioitus vainajia kohtaan.

Paatsjoen siidan kolttasaamelaisten jäänteet on alun perin haudattu Paatsjoen Hautasaareen. Saaressa tehtiin kaivauksia 1950-luvun lopulla. Osa jäänteistä siirrettiin Svanvikin hautausmaalle, mutta 21 kolttasaamelaisen jäänteet vietiin Oslon yliopiston bioantropologisiin kokoelmiin.


Kategoriat