Arkisto

Kategoriat
18 kesäkuun, 2024

Koltansaamen opiskelu on kielenelvytystä – sydämelliset kiitokset koltansaamen opiskelijoille ja opettajille

Kolttakulttuurisäätiö jakoi keväällä 2024 jo perinteeksi muodostuneet stipendit kannustukseksi ja kiitokseksi kaikille koltansaamea opiskelleille koululaisille perusopetuksessa, lukiossa ja ammattikoulussa. Stipendejä jaettiin myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulun koltansaamen kielen 15 opintopisteen suorittaneille opiskelijoille, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin koltansaamen kielen tutkinto-opiskelijoille sekä koltansaamen perus- ja aineopintonsa päättäville opiskelijoille. Stipendejä jaettiin tänä vuonna yhteensä 77 kappaletta.


Kiitoksia kaikille, jotka olette koltansaamea opiskelleet sekä kiitos kaikille, jotka olette sitä opettaneet. Koltansaamen opiskelulla on valtava merkitys kielenelvytykselle, kielen elinvoimaisuudelle ja kielen tulevaisuudelle.

Kolttakulttuurisäätiön kevään 2024 stipendit jaettiin lahjoituksista, jotka Kolttakulttuurisäätiö on saanut Kalevala Korun Kulttuurisäätiöstä sekä tänä vuonna myös Delta Kappa Gamma -naiskasvattajien Suomen järjestöltä.

Delta Kappa Gamma on kansainvälinen avainasemassa olevien naiskasvattajien järjestö, joka perustettiin 1927 Austinissa Texasissa. Lähes 60 000 jäsentä 17 maassa edistävät naiskasvattajien ammatillista  ja henkilökohtaista kasvua ja korkeatasoista osaamista kasvatustyössä.

Suomeen järjestö tuli 1974 ja sen ensimmäinen jaosto, Alpha, aloitti silloin toimintansa  pääkaupunkiseudulla. Alphan lisäksi on jaostoja nyt Turussa, Joensuussa ja Tampereella. Yhdessä ne muodostavat Suomen Delta Kappa Gamma-yhdistyksen, DKG:n. Yhdistyksen yhtenä toimintatapana on jakaa vuosittain stipendejä. Vuonna 2023 Alpha antoi stipendin Kolttakulttuurisäätiölle jaettavaksi saamea opiskeleville koululaisille ja opiskelijoille.

On ilo huomata, että koltansaamen kielen korkeakouluopiskelijoiden määrä on selvässä nousussa. Perus- tai aineopinnot saattoi tänä keväänä loppuun 11 opiskelijaa, ja aktiivisia pääaineopiskelijoitakin on neljä. Opiskelijamäärien kasvu koltansaamen kielen korkeakouluopinnoissa on vahva osoitus siitä, että myös uhanalainen, arvokas kielemme voi olla – ja myös on, akateeminen ja tieteen kieli. Koltansaamen käyttöareenat ovat laajentumassa, jonka osoitti myös viime vuoden puolella ilmestynyt Katja Gauriloffin ohjaama ja käsikirjoittama Jeʹvida-elokuva. Gauriloff osoitti, että koltansaame voi olla myös taiteen ja elokuvan kieli: hän teki historian ensimmäisen kokopitkän koltansaamenkielisen elokuvan, jossa merkittäviä rooleja näyttelivät myös yhteisömme omat jäsenet.

Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana koltansaamen kielen elvytystyössä!


Kategoriat