Arkisto

Kategoriat
8 marraskuun, 2023

Koltansaamenkielinen kuvakirja Oʹlssee oʹdinakai peiʹvv on julkaistu

Suomen Kulttuurirahaston tuella toteutetun Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen yhteydessä julkaistun koltansaamenkielisen Oʹlssee oʹdinakai peiʹvv –lastenkirjan on kirjoittanut Maria Porsanger ja sen taitosta sekä kuvituksesta on vastannut Anna Illikainen. Kirja on kirjoitettu ja kuvitettu WSOY:n Kirjallisuussäätiön tuella.

Kirjasta tukea tunnekasvatukseen

Kirja kertoo päivästä, jolloin Oʹlssin kummisetä on tulossa kylään. Päivän aikana Oʹlssin tunteet vaihtuvat odotuksesta ja jännityksestä suuttumukseen, häpeään, suruun ja lopulta iloon. Kirjaa voidaan käyttää tukena ja keskustelun pohjana esimerkiksi tunnekasvatuksessa, kun opetellaan nimeämään ja sanoittamaan erilaisia tunteita. Kirjan päähenkilö Oʹlssi asuu kaupungissa kerrostalossa. Perheellä on kuitenkin yhteys Saamenmaahan ja saamelaiseen kulttuuriin, ja Oʹlssi leikkii kulkevansa juomuksilla ja hoitamassa poroja.

Kuvakirjan kuvituksessa vaihtelee reaalimaailma, joka on värikylläinen, ja Oʹlssin mielikuvitusmaailma, joka on kuvattu vaaleammilla sävyillä. Kuvitus ja teksti on suunniteltu niin, että osa tekstistä avautuu lukijalle kuvituksen kautta. Kirjan kohderyhmänä on lukemaan opettelevat tai juuri lukemaan oppineet eli n. 5–8-vuotiaat, mutta kirja sopii myös pienemmille lapsille ääneen luettavaksi.

Uhanalainen koltansaamen kieli

Koltansaamen kieli on tällä hetkellä erittäin uhanalainen. Koltansaamen kielen elvytystoimet ovat jonkin verran parantaneet sen asemaa, ja mm. kielen opiskelumahdollisuuksia lisäämällä on saatu uusia aikuisia koltansaamen puhujia. Kielen säilymiselle ja tulevaisuudelle tärkeintä ovat kuitenkin lapset. Suomenkielisessä ympäristössä saamenkielisten lasten äidinkielen kielitaito ei pääse kehittymään samalla tavalla kuin esimerkiksi suomea puhuvien lasten. Lastenkirjallisuudella on merkittävä rooli lasten kielitaidon kehittymisessä. Jotta lapset oppivat lukemaan, he tarvitsevat kirjoja äidinkielellään. Myös alle kouluikäisille tulisi lukea paljon, jotta sanavarasto pääsee kehittymään. Koltansaamenkielistä kirjallisuutta on vähän, ja sekin pääosin käännöskirjallisuutta tai oppikirjoja. Suomenkielisille lapsille julkaistaan vuosittain useita uusia lastenkirjoja, mutta koltansaamenkielisiä lastenkirjoja ei ilmesty edes joka vuosi.

Oʹlssee oʹdinakai peiʹvv -kuvakirjan julkaiseminen on tärkeä signaali kielen elvytystyön merkittävyydestä ja siitä, että kieli elää ja sillä on tulevaisuus. Kirjan sijoittuminen kaupunkiympäristöön antaa myös samaistumiskohteen niille saamelaislapsille, jotka syystä tai toisesta asuvat muualla kuin saamelaisten perinteisellä kotiseutualueella.

Saatavuus

Kirjaa on jaettu peruskoulussa koltansaamea opiskelevien oppilaiden käyttöön sekä koltansaamen kielipesiin Inarin kunnassa. Kirja on nyt luettavissa vapaakappalekirjastoissa ja se on lainattavissa Inarin kunnan kirjastoissa ja kirjastoautossa. Kirjan voi myös ostaa Kolttakulttuurisäätiöltä.

Lisätietoja: Kolttakulttuurisäätiön asiamiehen ja hanketyöntekijän sijainen Verneri Iranto, verneri.iranto(at)kolttasaamelaiset.fi, 050 501 6477


Kategoriat