Kolttakulttuurisäätiö

Hankkeet

Kolttakulttuurisäätiö suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on edesauttaa koltansaamen kielen ja kulttuurin säilymistä sekä edistää koltta-alueen elinkeinoja.

  • Kolttakulttuurikeskus
  • Kulttuurimatkailun kehittäminen
  • Kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön digitointi
  • Kolttatalon korjaus
  • Siid Kueʹtt eli Kylän kota
  • Kolttasaamelainen kalastuskulttuuri – perinteisen tiedon merkitys, tallentaminen ja hyödyntäminen koltta-alueella
  • Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke