Kolttakulttuurisäätiö

Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs eli Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke oli pilottihanke, jonka tavoitteena oli tukea kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista sekä tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta. Hankkeessa työskenteli kaksi hanketyöntekijää kumppanuusopettajan nimikkeellä. Hankeaika oli 1.3.2021–23.6.2023.

”Meidän oppikirjat on museossa” Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen loppuraportti (Anna-Katariina Feodoroff, 2023)

Hanketta tuki Suomen Kulttuurirahasto.