Kolttakulttuurisäätiö

Kumppanuusopettajat

Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeessa toimi kaksi hanketyöntekijää, jotka toimivat nimellä kumppanuusopettaja. Kielipesästä kouluun -hankkeessa pilotoitiin kumppanuusopettajan toimea, joka on luotu helpottamaan koltansaamen opettajan työtä sekä kannustamaan valitsemaan koltansaamenkielinen koulupolku. Hankkeen aikana kumppanuusopettajat kokeilivat erilaisia yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden malleja niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessakin. Tämän lisäksi kumppanuusopettajat toimivat yhteistyössä eri toimijoiden (esim. kielipesät, koulut, kunta, Saamelaiskäräjät, vanhemmat jne.) kanssa sekä työskentelivät oppimateriaalien parissa kehittäen olemassa olevaa materiaalia ja luoden uutta materiaalia. Oppimateriaalityössä tehtiin yhteistyötä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston kanssa.

Kumppanuusopettajien toimialueena oli Inarin kunta.

 

Image
Image

Olen Anna-Katariina ja toimin hankkeessa kumppanuusopettajana. Olen kasvanut kaksikielisessä perheessä Sevettijärvellä kotikielinä koltansaame ja suomi. Olen käynyt koltansaamen kielipesän ensimmäisen kielipesäkokeilun aikana 1990-luvun lopulla.

Peruskoulun olen käynyt Sevettijärvellä ja lukion Ivalossa valmistuen ylioppilaaksi vuonna 2014. Sekä peruskoulussa että lukiossa opiskelin koltansaamea äidinkielenä. Nyt olen koulutukseltani kasvatustieteen kandidaatti ja olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2021 aineenopettajan pätevyyttä varten. Tulevaisuudessa edessä ovat vielä kasvatustieteen maisterin opinnot.

Anna-Katariina työskentelee kumppanuusopettajana hankkeen päättymiseen 23.6.2023 saakka.

 

Olen Hanna-Maaria ja olen syntynyt Ivalossa. Yhdeksän vuotta sitten aloitin minun saamenkielisen koulupolkuni osallistumalla Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lukuvuoden kestäviin koltansaamen kielen ja kulttuurin opintoihin. Sittemmin olen opiskellut varhaiskasvatusta ja kehittänyt kielitaitoani esimerkiksi musiikin kautta.

Toimin koltansaamen opettajana Utsjoen etähankkeessa vuoden ja Sevettijärven koulussa kaksi vuotta. Nyt olen siirtynyt koltansaamen opettajan työstä tämän hankkeen toiseksi kumppanuusopettajaksi.

Hanna-Maaria työskentelee kumppanuusopettajana maaliskuun 2023 loppuun saakka.