Kolttakulttuurisäätiö

Tietoa

Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen tavoitteena on tukea kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista ja tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta. Hankkeessa vahvistetaan koltansaamen kielen asemaa perusopetuksessa pilotoimalla kumppanuusopettajamalli, jolla helpotetaan opettajien työn kuormittavuutta mm. päivittämällä olemassa olevaa ja tuottamalla uutta koltansaamenkielistä ja kulttuurinmukaista oppimateriaalia, tekemällä sanastotyötä ja toimimalla apuopettajana opetustyössä.

Hankkeella halutaan tukea koltansaamenkielisen opetuksen valitsemista lapselle lisäämällä verkostoitumista kielipesien, kotien ja koulujen välillä sekä tukemalla vanhempia kielenelvytyksen moninaisissa haasteissa. Kumppanuusopettajien tehtävänä on kehittää uusia työtapoja, vahvistaa saamelaispedagogiikkaa, luoda käytännön tilanteita käyttää koltansaamea koulutyössä ja tukea koteja arjessa kielenoppimiseen liittyen sekä tehdä yhteistyötä eri tahojen, esimerkiksi Inarin kunnan, Saamelaiskäräjien, Saamen kielikaltion, kanssa. Hankkeessa halutaan nostaa koltansaamenkielisen opettajan työn mielekkyyttä lisäämällä vertaistukea opettajien välille ja kommunikaatiota eri toimijoiden kesken.

Hankeaika on 1.3.2021 – 23.6.2023

Hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.