Kolttakulttuurisäätiö

Tietoa

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs eli Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku – hankkeen tavoitteena on lisätä kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista ja tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta. Hankkeessa vahvistetaan koltansaamen kielen asemaa perusopetuksessa pilotoimalla kumppanuusopettajamalli, jolla helpotetaan opettajien työn kuormittavuutta mm. tuottamalla koltansaamenkielistä ja kulttuurinmukaista oppimateriaalia, tekemällä sanastotyötä ja toimimalla apuopettajana opetustyössä.

Hankkeella halutaan madaltaa kynnystä koltansaamenkielistä opetusta kohtaan lisäämällä verkostoitumista kielipesien, kotien ja koulujen välille ja tukemalla vanhempia kielenelvytyksen moninaisissa haasteissa. Kumppanuusopettajan tehtävänä on kehittää uusia työtapoja, vahvistaa saamelaispedagogiikkaa, luoda käytännön tilanteita käyttää koltansaamea koulutyössä ja tukea koteja arjessa kielenoppimiseen liittyen. Hankkeessa halutaan nostaa koltansaamenkielisen opettajan työn mielekkyyttä lisäämällä vertaistukea opettajien välille ja kommunikaatiota eri toimijoiden kesken.

Hankeaika on 1.3.2021 – 23.6.2023

Hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.