Kolttakulttuurisäätiö

Yleistä

Kielen ja kulttuurin säilyttäjä

Kolttakulttuurisäätiön tehtävä on huolehtia kolttakulttuurin sekä koltansaamen kielen elinvoimasta. Se varmistaa kulttuurin jatkuvan kehityksen sekä kielen säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. Säätiö tulee toimimaan Talvikylän tiloissa ja on yksi tärkeimmistä palvelevista kolttasaamelaisuuden asiantuntijoista. Kolttakulttuurisäätiön toiminta mahdollistetaan sekä julkisin tuin että yksityisin lahjoituksin.

Tutustu toimintaamme