Arkisto

Kategoriat
20 marraskuun, 2020

Kolttaneuvostot käsittelevät Kolttien kyläkokoukselle tehtyjä esityksiä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi joulukuussa

Kolttien kyläkokous ja Saamelaiskäräjät pyysivät esityksiä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi eli komissaariksi 17. toukokuuta mennessä. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 16 esitystä, kaksi Kolttien kyläkokoukselle ja 14 Saamelaiskäräjille.

Molemmissa Kolttien kyläkokoukselle tehdyissä esityksissä esitettiin hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoffia saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi. Esittävät tahot olivat Pauliina Feodoroff ja Vladimir Feodoroff sekä Tiina Sanila-Aikio, Anna Lumikivi ja 38 muuta allekirjoittajaa.

Ennen esitysten pyytämistä Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttien kyläkokoukset olivat päättäneet, että tehdyt esitykset tuodaan käsiteltäväksi alueiden yhteiseen kolttien kyläkokoukseen, jossa valitaan valtioneuvostolle esitettävä komissaari. Koronavirustilanteesta johtuen Kolttien kyläkokoukselle tehdyt komissaariesitykset käsitellään yhteisen kyläkokouksen sijaan joulukuussa Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttaneuvostojen yhteisessä kokouksessa.

”Koko koltta-alueen yhteisen avoimen kyläkokouksen järjestäminen ei ole tässä tilanteessa mahdollista, joten aiemmin päätetystä toimintatavasta poiketen kolttaneuvostot päättävät asiasta kolttalain mukaisesti. Avoimuuden takaamiseksi ja kolttayhteisön luottamuksen todentamiseksi kolttasaamelaisilla on mahdollisuus ennen kolttaneuvostojen kokousta esittää mielipiteensä komissaarin valintaan liittyen. Saapuneista kannanotoista valmistellaan yhteenveto kolttaneuvostoille päätöksenteon tueksi.”, kertoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komissiossa on viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Kannanotot kolttaneuvostoille pyydetään esittämään 6.12.2020 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla:

  • Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, puh. 050 396 1297
  • Kolttien kyläkokouksen toimisto, puh. 040 715 3680, kolttien.kylakokous(at)saamisiidsaabbar.fi

Kategoriat