Kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhla

Järjestäjät

Juhlan järjestää kolttien asuttamisen 70-vuotisjuhlatoimikunta, jossa on edustettuna Kolttien kyläkokous, Kolttakulttuurisäätiö, Lapin ortodoksinen seurakunta, Sevettijärven koulu, Sevetin Peurat ry sekä Näätämön ja Paatsjoen-Nellimin kyläyhdistykset. Juhla järjestetään yhteistyössä Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjien kanssa.