Arkisto

Kategoriat
9 helmikuun, 2021

Kolttien kyläkokoukset Sevettijärvellä ja Nellimissä helmikuussa

Näätämön alueen kolttien kyläkokous pidetään lauantaina 20.2.2021 kello 15.00 alkaen Sevettijärven koululla. Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 21.2.2021 kello 13.00 alkaen Nellimin kerhotalolla.

Uuden toimikauden ensimmäisissä kyläkokouksissa valitaan kolttaneuvostot Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueille kaudelle 2021-2023. Kumpaankin neuvostoon valitaan neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kummassakin kyläkokouksessa valitaan myös edustaja Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen kaudelle 2021-2024. Lisäksi kokouksissa käsitellään saamelaisten totuus- ja sovintokomission asioita sekä muita ajankohtaisia asioita.

Kokousjärjestelyissä otetaan huomioon koronavirustartuntojen ehkäiseminen. Kokouksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten perinteinen hallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin ja kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin ylläpitää kyläkokousjärjestelmää.

Kyläkokoukset

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa. Kyläkokouksissa käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan.

 

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297

 

Saaʹmi siidsååbbar | Kolttien kyläkokous


Kategoriat