Kolttien kyläkokous

Kolttaneuvostot

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueiden kolttaneuvostot huolehtivat kyläkokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Kolttaneuvostojen tehtävänä on antaa lausuntoja viranomaisille kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa silloin, kun asia on kiireellinen eikä kyläkokousta voida saada ajoissa koolle asiaa käsittelemään.

Lisäksi kolttaneuvostot antavat lausuntoja mm. poro-, metsästys- ja kalapirttihakemuksista, maansaantihakemuksista sekä muista vastaavista kolttien olosuhteisiin välittömästi vaikuttavista asioista.

Kumpaankin kolttaneuvostoon valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla täysi-ikäinen kylässä vakituisesti asuva kolttasaamelainen tai hänen aviopuolisonsa.

Kummankin kolttaneuvoston puheenjohtajana toimii kolttien luottamusmies. Kolttaneuvostot voivat kokoontua myös yhteiseen kokoukseen, jossa käsitellään kolttien yhteisiä asioita.


Näätämön alueen kolttaneuvosto kaudella 2021-2023

Jäsenet

 

Anna-Katariina Feodoroff 

✉ aks.su(at)hotmail.com

 

Hanna-Maaria Kiprianoff

✉ hanna.kiprianoff(at)gmail.com

📞 045 342 5338

 

Tapio Kiviniemi

✉ tapio1kiviniemi(at)gmail.com

📞 040 720 0432

 

Jarno Mäki

 

Varajäsenet

 

Marjo Semenoff 

✉ marjo.semenoff(at)gmail.com

📞 0400 124 598

 

Tuomas Semenoff

 


Nellim-Keväjärven alueen kolttaneuvosto kaudella 2021-2023

Jäsenet

 

Joni Gauriloff 

✉ joni.gauriloff(at)gmail.com

📞 045 114 8169

 

Tauno Haltta

✉ tauno.haltta(at)gmail.com

 

Virve Multasuo

✉ virve.multasuo(at)gmail.com

 

Jukka Tarkiainen

✉ jukkatarkiainen81(at)gmail.com

📞 044 262 7787

Varajäsenet

 

Heidi Hänninen

 

Anna Lumikivi

✉ anna.lumikivi(at)gmail.com