Kolttien kyläkokous

Kolttien luottamusmies

Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten voidaan vaalilla valita kolttien luottamusmies, jonka toimikausi on sama kuin kolttaneuvostojen jäsenillä.

Kolttaneuvostojen yhteinen kokous valitsee luottamusmiehelle varamiehen, joka hoitaa luottamusmiehen tehtäviä luottamusmiehen ollessa estynyt tai esteellinen.

Luottamusmiehen ja hänen varamiehensä tulee olla koltta-alueella asuva koltansaamenkielentaitoinen kolttasaamelainen, joka on tehtävään kykenevä.

Luottamusmiehen tehtävänä on mm. huolehtia kolttien kyläkokousten ja kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta sekä niiden tekemien päätösten täytäntöönpanosta, antaa tietoja ja neuvoja koltille myönnettävien etujen hakemisessa ja käyttämisessä sekä seurata lainsäädäntöä, viranomaisten päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia kolttien toimeentulolle ja muille elinolosuhteille.

Kolttien luottamusmies kaudella 2021-2023 on Veikko Feodoroff.