Kolttien kyläkokous

Kolttien luottamusmiesvaali

Vuonna 2023 järjestetään kolttien luottamusmiesvaali, jossa valitaan luottamusmies seuraavalle toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2026.

Koltta-asetuksen 43 §:n mukaan luottamusmiesvaalin toimeenpanoa varten valitun vaalilautakunnan tehtävänä on:

1) vaalin käytännön valmistelut;

2) äänioikeutettujen luettelon laatiminen;

3) ehdokaslistan laatiminen ja julkaiseminen;

4) vaalin ajasta ja vaalitavasta päättäminen ja siitä ilmoittaminen;

5) annettujen äänien laskeminen;

6) pöytäkirjan laatiminen vaalista; ja

7) vaalin tuloksen vahvistaminen ja sen ilmoittaminen.

Kolttien kyläkokouksissa maaliskuussa 2023 valittiin vaalilautakunta luottamusmiesvaalin toimeenpanoa varten.

Vaalilautakuntaan valittiin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Näätämön alueen jaosto

Aune Mettäpuro, varajäsen Heini Wesslin

Jasmin Semenoff, varajäsen Tero Harju

Armas Hakkola, varajäsen Heimo Semenoff

Nellim-Keväjärven jaosto

Jenna Gauriloff,  varajäsen Matti Taskinen

Joni Gauriloff, varajäsen Teemu Titola

Helena Määttä, varajäsen Heidi Hänninen