Kolttien kyläkokous

Kolttien luottamusmiesvaali

Kolttien luottamusmiesvaalissa valitaan kolttien luottamusmies kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2026.

Ennakkoäänestyspäivä maanantaina 2.10.2023

 

Äänestyspaikat ja -ajat:

Sevettijärvi: klo 18.00–19.00: Kolttatalo, Sevettijärventie 9080

Ivalo: klo 18.00–19.00: ortodoksisen kirkon seurakuntasali, Rantatie 22

 

Vaalipäivä sunnuntaina 8.10.2023

 

Äänestyspaikat ja -ajat:

Keväjärvi: klo 11.00–14.00: Joni ja Janica Gauriloffin talo, Nellimintie 1363

Näätämö: klo 11.00–14.00: Näätämö Pub, Sevettijärventie 12210

Nellim: klo 16.00–19.00: Nellimin kerhotalo, Siikajärventie 40

Sevettijärvi: klo 16.00–19.00: Kolttatalo, Sevettijärventie 9080

 

Kotiäänestys

 

Kotiäänestykseen oikeutetut henkilöt voivat äänestää ennakkoäänestyspäivänä maanantaina 2.10.2023. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan vaalilautakunnalle sähköpostilla tai puhelimitse viimeistään perjantaina 22.9.2023 kello 16.00.

 

Äänioikeus

 

Kolttien luottamusmiesvaalissa äänioikeutettuja ovat Inarin kunnassa 51 päivää ennen vaalipäivää asuvat täysivaltaiset koltat sekä heidän aviopuolisonsa.

Äänioikeus vaalissa on tarkastettavissa 4.-29.9.2023 välisenä aikana kolttien luottamusmiesvaalilautakunnalta sähköpostitse ja puhelimitse, vaalilautakunnan puheenjohtajalta Keväjärvellä (Nellimintie 1363) ja Kolttien kyläkokouksen toimistolta Sevettijärvellä (Sevettijärventie 9080).

Yhteystiedot

 

Kolttien luottamusmiesvaalilautakunta

sähköposti: vaal@saamisiidsaabbar.fi

puhelin: 040 447 9259


Vaalilautakunta

 

Koltta-asetuksen 43 §:n mukaan luottamusmiesvaalin toimeenpanoa varten valitun vaalilautakunnan tehtävänä on:

1) vaalin käytännön valmistelut;

2) äänioikeutettujen luettelon laatiminen;

3) ehdokaslistan laatiminen ja julkaiseminen;

4) vaalin ajasta ja vaalitavasta päättäminen ja siitä ilmoittaminen;

5) annettujen äänien laskeminen;

6) pöytäkirjan laatiminen vaalista; ja

7) vaalin tuloksen vahvistaminen ja sen ilmoittaminen.

Kolttien kyläkokouksissa maaliskuussa 2023 valittiin vaalilautakunta luottamusmiesvaalin toimeenpanoa varten.

Vaalilautakuntaan valittiin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Näätämön alueen jaosto

Aune Mettäpuro, varajäsen Heini Wesslin

Jasmin Semenoff, varajäsen Tero Harju

Armas Hakkola

Nellim-Keväjärven jaosto

Jenna Gauriloff,  varajäsen Matti Taskinen

Joni Gauriloff, varajäsen Teemu Titola

Helena Määttä, varajäsen Heidi Hänninen