Kolttien kyläkokous

Kyläkokoukset

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa.

Kyläkokouksissa käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan. Kyläkokoukset voivat kokoontua yhteiseen kokoukseen keskustelemaan ja päättämään kumpaakin kylää koskevista yhteisistä asioista.

Kyläkokouksiin osallistuminen on niin hallintojärjestelmän toiminnan kuin perinteen ylläpitämisen kannalta tärkeää. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin ja kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin on kyläkokousjärjestelmän elinehto.