Kolttien kyläkokous

Yleistä

Saaʹmi siidsååbbar, kolttien kyläkokous, on kolttasaamelaisten perinteinen ja ikiaikainen itsehallintojärjestelmä.

Kyläkokousjärjestelmä pitää sisällään kolttasaamelaisten kylien yhteiset kyläkokoukset, jotka ovat järjestelmän ylin päättävä elin, sekä kokouksissa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kyläkohtaiset kolttaneuvostot. Kyläkokousjärjestelmää johtaa kolmen vuoden välein vaalilla valittava kolttien luottamusmies.

Historia

Kyläkokousjärjestelmä on ollut toiminnassa jo silloin, kun kolttasaamelaiset elivät siidoissa eli kyläkunnissa perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen pohjautuvaa vuotuiskiertoa noudattaen, jolloin kyläyhteisö kokoontui talveksi asumaan yhteiseen talvikylään.

Siidan jäsenet kutsuttiin perinteisesti koolle aina, kun päätettiin yhteisölle merkittävistä asioista. Kyläkokouksia johti kylän vanhin. Kokouksissa päätettiin mm. poronhoitotöistä ja kalastusalueista sekä muista maankäyttöön liittyvistä asioista sekä käräjien tapaan ratkaistiin riita- ja rikosasioita.

Kolttasaamelaisten perinteinen asuinalue jakautui rajanvetojen seurauksena Venäjän, Norjan ja Suomen valtioiden alueelle. Toisen maailmansodan jälkeen Venäjän rajan taakse jääneen Petsamon alueen eri siidojen kolttasaamelaiset asutettiin Inarin kunnan itäosiin Sevettijärven, Keväjärven ja Nellimin kyliin, joissa kyläkokousjärjestelmä on jatkanut toimintaansa.

Kolttalaki

Kolttien kyläkokoukset saivat lain tasoisen aseman vuonna 1995 säädetyssä kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria.

Kolttalain 2 §:ssä on määritelty Inarin kunnan itäosassa sijaitseva koltta-alue, jonka kehittämiseksi kolttalain mukaisia toimenpiteitä suoritetaan.

Kolttalain mukaan kolttien kyläkokous päättää kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa. Nellim-Keväjärven ja Näätämön koltta-alueilla pidetään kylän alueella asuvien kolttasaamelaisten yhteinen kyläkokous vähintään kerran vuodessa.