Yksityinen: Kulttuurikeskus

Kielipesä

nuketKielipesällä tarkoitetaan kielelliselle vähemmistölle tai alkuperäiskansan lapsille tarkoitettua päivittäistä hoitopaikkaa, jossa kaikki toiminta tapahtuu kyseessä olevalla kielellä. Kielipesässä lapset saavuttavat passiivisen kielitaidon yleensä hyvin nopeasti.  Malli kielipesätoiminnasta on haettu Uudesta-Seelannista, missä maorilasten äidinkieltä on elvytetty onnistuneesti kielipesien avulla.

Nykyisin Sevettijärvellä kielipesätoiminta on Inarin kunnan järjestämää päivähoitoa ja se on järjestetty koulun tilojen yhteyteen. Kielipesätoiminta on sijoitettu yhteen koululuokkaan. Käytössä olevan ryhmätilan pinta-ala on 46,5 m2, josta osa on erotettu omaksi lepotilaksi. Eteistila on noin 15 m2 ja lisäksi lapset käyttävät yhteisiä wc-tiloja koulun kanssa. Wc-tilat ovat käytävällä erillään ryhmätilasta, mikä on hankala järjestely etenkin pienille lapsille. Tiloihin on erillinen sisäänkäynti, joka on kuitenkin yhteinen keittiön huoltoliikenteen kanssa. Sisäänkäynti avautuu suoraan pihan ajoväylälle. Liikenne- ja lasten piha-aluetta ei ole erotettu toisistaan aidalla, joten nykyiset tilat eivät ole optimaalisimmat päivähoitotoiminnalle.

Talvikylään suunniteltu koltansaamenkielinen kielipesä on rakennusluonnoksessa sijoitettu rakennuksen parhaimpaan paikkaan. Se on aulan kautta yhteydessä talon kaikkiin tiloihin ja sieltä on myös suora yhteys monitoimisaliin, jota voi käyttää leikki- ja jumppasalina. Monitoimisalissa järjestettävän päiväpalvelutoiminnan kautta ikäihmiset ja kielipesän lapset pääsevät vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Sijaintinsa ansiosta Kielipesä aukeaa kaikkiin suotuisiin ilmansuuntiin, erityisesti kohti Peuralampea ja rakennuksen sisäpihaa. Kielipesälle järjestetään oma sisäänkäynti kuraeteisineen ja wc-tiloineen.

Kielipesä toimii oivana kasvupohjana kielelle ja kulttuurille rakennustavaltaan kulttuurinmukaisessa Talvikylässä, jossa toimivat myös muut kolttasaamelaisen kulttuurin kannalta keskeiset toimijat.