Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 3, 2017

Saamelaialueen koulutuskeskus järjestää koltansaamen kielen sanastokurssin varhaiskasvatus- ja sote-alan työntekijöille

Opintokokonaisuus sisältää etäopetusoppitunteja (40 h) ja opiskelijan omaa työtä (40 h). Opetuksessa painotetaan alan sanastoa ja sen käyttöä arkipäivän asiakastilanteissa. Opetuksessa keskeistä on opiskelijan aktiivinen rooli, ja opetus sisältää sekä opetuskeskusteluja että pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan omaa työtä.

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan saamen kielen taitoa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä mm. kehittämällä opiskelijan ammatillista sanavarastoa. Kurssin aikana kerrataan saamen kielen keskeisiä kielioppiasioita ja tutustutaan saamen kielen sananmuodostuksen pääperiaatteisiin. Koulutus on tarkoitettu koltansaamea puhuville henkilöille, jotka haluavat kehittää suullista/kirjallista saamen kielen taitoa omalla ammattialallaan.

Koulutus toteutetaan iltaopintoina Adobe Connect –etäopetusjärjestelmässä. Lisäksi käytössä on muita etäopetukseen sopivia sähköisiä työkaluja. Niihin koulutuksen järjestäjä opastaa opiskelijat.

Opinnot alkavat Adobe Connect -järjestelmässä syksyllä 2017. Tarkempi aloitusaika ilmoitetaan valituille opiskelijoille lähempänä kurssin alkua.

Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Opettajana toimii Tauno Ljetoff.

Kurssi on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin. Keskeyttäneen tilalle voidaan ottaa varasijalta osanottaja. Opiskelija huolehtii omista työvälineistään ja tarvittavista opiskelumateriaaleista.

Hakuaika päättyy 10.8.2017. Täytä hakemus tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/AECBF4B78C54999A.par
Niille, jotka valitaan kurssille tai ovat varasijoilla, tiedotetaan asiasta sähköpostitse viimeistään viikolla 35.

Tiedustelut:
Sámi oahpahusguovddáš/Saamelaisalueen koulutuskeskus
Opetuksen järjestelyt: Irmeli Moilanen, irmeli.moilanen@sogsakk.fi, tel. 050 407 2257
Opetuksen sisällöt: opettaja Tauno Ljetoff
Lisätiedot: virtuaali@sogsakk.fi


Kategoriat