Arkiv

Kategoria
April 1, 2014

Ǩeässa meeʹst lij Sääʹmkultturneäʹttel

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 peštt čiččâm peiʹvved. Kultturneäʹttel älgg piâtnâc ǩieʹssmannu 6. peeiʹv Nejäʹllmest. Toʹben lie piâtnâc da sueʹvet ääiʹj jeeʹresnallšem saaʹmi ǩiõtt-tuâjai raajjmõõžž, mainstemjeäʹǩǩääž, äʹrbbvuõttveärrkurss da Sääʹmfiiʹlm. Mââimõsân neäʹttel-looppâst lij ceerkavprääʹzniǩ Pââʹss Koummõhttsažvuõđ da Pââʹss Treeffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest.
Kultturneäʹttel juätkk vuõssaarǥ ǩieʹssmannu 9 peeiʹv Keväjääuʹrest, koʹst lij päärnaid plaanuum prograamm da jååʹttep ǩiõččmen tõid kõskkpoddsaž jälstemsõõʹjid, koʹst säʹmmla jälste mâŋŋa vääin.
Čeʹvetjäurra Kultturneäʹttel puätt eman påʹrǧǧmannu 21 – 23 peeiʹvin. Programm peštt koumm peeiʹv. Prograammâst lie saaʹmi ǩiõtt-tuâjai raajjmõõžž, ǩiõtt-tuâjjčuäʹjtõõzz, äʹrbbvuõttveärrkurss da Sääʹmfiiʹlm. Päärnaid lie jiijjes ǩiõtt-tuâjai raajjmõõžž, maainâsčiâss, saaʹmi siõr da Päärnai Sääʹmfiiʹlm.
Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam projektveäǩǩvuõđ kultturneäʹttel čõõđtem vääras.
Sääʹmkultturneäʹttel programm da äiʹǧǧtaull:
Njeäʹllem
Keväjäuʹrr
Čeʹvetjäuʹrr

Puäʹđ mieʹldd!


Kategoria