Arkiv

Kategoria

Arkiv 2016

November 11, 2016

Tuõddri Peeʹrel -čuäʹjtõs Jyväskylä gåårda

Nuõrttsääʹmkulttuurfondd da Jyväskylä ortodokslaž seäʹbrrkåʹdd reäʹšše õõutsââʹjest Tuõddri Peeʹrel snimldõk- da ǩiõtt-tuâjjčuäʹjtõõzz Jyväskylä gåårdest 16.11.2016–15.1.2017.

August 26, 2016

Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt, Nuõrttsääʹmkulttuurfoond da Čeʹvetjääuʹr škooul čõhččpeiʹvv Äʹrbbvuõttpõõrtâst 8.9.2016 čiâss 11.00–14.00

Sääʹm-muʹzei Siida, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd da Čeʹvetjääuʹr škooul reäʹšše õõutsââʹjest čõhččpeeiʹv Äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmääʹrǩest nelljdpeeiʹv 8.9.

June 14, 2016

Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš raaʹzzivuiʹm päinnamkuursid Čeʹvetjääuʹrest da Njeäʹllmest

Päinnamkuursid ââʹnet čõhččmannust. Kuursin mättʼtõõtât lääiʹji päinnmõõžž pääiklaž raaʹzzivuiʹm, koid käunnʹjep luâđast.

May 23, 2016

Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt da Nuõrttsääʹmkultturfoond ǩieʹssčuäʹjtõõzz äävummuš alttee Čeʹvetjääuʹr ǩieʹzz

Nuõrttsääʹmkultturfondd da Sääʹm-muʹzei Siida äävee õõutsââʹjest Čeʹvetjääuʹr ǩieʹzz nelljdpeeiʹv 9.6.

March 3, 2016

Sääʹmfiiʹlm 19.3. Čeʹvetjääuʹr škooulâst

Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš eʹpet Sääʹmfiiʹlm-šõddmõõžž. Tän vuâra teemmen lie 1960- da 1970-lååǥǥ.

March 3, 2016

Peäʹsstuâjjkurss Čeʹvetjääuʹrest

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs reäšš Čeʹvetjääuʹrest peäʹsstuâjjkuurs. Kuurs ääiʹj raajât säʹmmlai peäʹsskaarât leʹbe teäʹl.

February 2, 2016

Čeʹvetjääuʹrest älgg sääʹmvaaʒʒi, -sookkai da keäʹppri kååʹđđemkurss

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs reäšš Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõõrtâst sääʹmvaacci, -sookkai da koolpǩi kååʹđđemkuurs.

January 28, 2016

Tuõddri peeʹrel -čuäʹjtõs Heʹlssnest täʹlvvmannu ääiʹj

Nuõrttsääʹmkultturfoond Tuõddri peeʹrel –čuäʹjtõs lij vueiʹnnemnalla Heʹlssnest Pohjoismainen kulttuuripiste Nordenist.

January 13, 2016

Nuõrttsääʹmǩiõl seminaar 27.1.2016 Čeʹvetjääuʹrest

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi reäšš nuõrttsääʹmǩiõl seminaar Čeʹvetjääuʹr škooulâst seärad 27.1.2016 čiâss 10.00 ääʹljeeʹl. Seminaarâst kuulât ääiʹjpoddsaž teâđ jeeʹres haʹŋǩǩõõzzi pirr, kook kueʹsǩǩe nuõrttsääʹmǩiõl.


Kategoria