Arkiv

Kategoria

Arkiv 2020

December 18, 2020

Saaʹmi siidsååbbar eʹtǩǩad Irja Jefremooff säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen

Njeäʹllem-Keväjääuʹr da Njauddâm vuuʹdi sääʹmsuåvtõõzz tuʹmmje rosttovmannu 9. peeiʹv õnnum såbbreʹstes eʹtǩǩeed Saaʹmi siidsåbbar peäʹlest riikksuåvtõʹsse Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen vaaldšemtiõʹđi maister Irja Jefremooff.

November 20, 2020

Sääʹmsuåvtõõzz ǩiõttʼtâʹlle Saaʹmi siidsåbbra tueʹjjuum eʹtǩǩõõzzid säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen rosttovmannust

Koronavirusvueʹjj diõtt Saaʹmi siidsåbbra tueʹjjuum komissaareʹtǩǩõõzzid ǩiõttʼtõõlât õhttsaž siidsåbbar sââʹjest rosttovmannust Njeäʹllem-Keväjääuʹr da Njauddâm vuuʹdi sääʹmsuåvtõõzzi õhttsaž såbbrest.

September 23, 2020

Saaʹmi ouddoummuvaal tååimteš 20.9.2020

Saaʹmi ouddoummuvaal vaal-luʹvddkåʹdd lij spraavâm vaalin 20.9.2020 uvddum jiõni taʹrǩstemlaʹsǩǩummuž såbbreʹstes 21.9.2020.

September 7, 2020

Saaʹmi ouddoummuvaal jiõnstempaaiʹǩin jääʹǩǩtet siâzztõõzzid, koivuiʹm cõõggât koronaviruuzz pâššnummuž

Saaʹmi ouddoummuvaal tååimtet pâʹsspeeiʹv 20.9.2020. Vaal-luʹvddkåʹdd lij jäʹrjstummšest välddam lokku jeäʹrben koronaviruuzz pâššnummuž cõggmõõžž.

August 19, 2020

Saaʹmi ouddoummuvaalâst kueʹhtt võboršeeʹǩǩ

Vaal-luʹvddkåʹdd lij raʹvvjam 15.8. da 19.8. õnnum såbbreʹstes saaʹmi ouddoummuvaali võboršeeʹǩǩi piijjmõõžž. Võboršeʹǩǩen lie Veikko Feodoroff da Hanna-Maaria Kiprianoff.

June 15, 2020

Saaʹmi ouddoummuvaali võboršiiʹǩǩi piijjmõš älgg sueiʹnnmannu peäʹlrääʹjest

Võboršiiʹǩǩi piijjmõš eeʹjj 2020 saaʹmi ouddoummuvaalid älgg 15.7. da poott 15.8. čiâss 12.00.

June 10, 2020

Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz nueʹttjen vaʹlljeeš Tauno Porsanger da Tuomas Kiprianoff

Nueʹttjen Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur - haʹŋǩǩõʹsse lie vaʹlljuum ǩieʹss – påʹrǧǧmannu 2020 äiʹǧǧen Tauno Porsanger da Tuomas Kiprianoff.

May 19, 2020

Ooccâmääiʹj juåtkkum!

Sääʹmkulttuurfondd ååcc kueiʹt nueʹttjid vueʹssäiggsaž reâuggvuõʹtte suåppmõõžž mieʹldd da koronavirusvueʹjj diõtt šõddâm rääʹjtõõzzid lokku vääʹldeeʹl kueiʹt leʹbe kooum määnpââʹj ääiǥas ǩieʹss – påʹrǧǧmannust 2020 Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõʹsse.

May 8, 2020

Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemlooʹvi miõttmõš

Meäʹcchalltõs meâtt Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemlooʹvid Čeʹvetjääuʹrest 26.5.2020.

April 22, 2020

Puõʹtti ǩeässa nueʹtted?

Sääʹmkulttuurfondd ååcc kueiʹt nueʹttjid vueʹssäiggsaž reâuggvuõʹtte suåppmõõžž mieʹldd 2-3 määnpââʹjid ǩieʹss - påʹrǧǧmannust 2020 Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur - äʹrbbvuõđlaž teâđ miârktõs, ruõkkmõš da äuʹǩǩummuš sääʹmvuuʹdest -haʹŋǩǩõʹsse.

March 31, 2020

Ääiʹj eʹtǩǩeed vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje jueʹtǩet

Vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje vuäitt eʹtǩǩeed vueʹssmannu 17. peeiʹv 2020 räjja. Sääʹmteʹǧǧ da Saaʹmi siidsååbbar tuʹmmje juäʹtǩǩed ääiʹj čoʹrstemvueʹjj diõtt.

March 24, 2020

Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur –haʹŋǩǩõõzzâst seeʹrdet kõskkpoddsânji ougglõsmainstâttmõʹšše

Koronavirusvueʹjj diõtt puõʹtti neäʹttlid plaanuum kueʹllšeeʹllemreeisaid jeäʹt tueʹjjuku da mainstâʹttmõõžžid tueʹjjeet ougglõsõhttvuõđin juʹn-a teʹlfoon leʹbe interneeʹtt pääiʹǩ.

February 28, 2020

Saaʹmi siidsååbbar räukk eʹtǩǩõõzzid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen

Saaʹmi siidsååbbar räukk nuõrttsaaʹmin eʹtǩǩõõzzid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen.

February 5, 2020

Njauddâm vuuʹd saaʹmi siidsååbar pâʹsspeeiʹv 16.2.2020

Njauddâm vuuʹd saaʹmi siidsååbar ââʹnet pâʹsspeiʹvv 16.2.2020 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Čeʹvetjääuʹr škooulâst.

February 3, 2020

Sääʹmkulttuurfoond Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz saǥǥstõõllâmpodd Čeʹvetjääuʹrest Sääʹmpõõrtâst piâtnâc 14.2.2020 č 17.00-19.00

Sääʹmkulttuurfoond Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz saǥǥstõõllâmpodd Čeʹvetjääuʹrest Sääʹmpõõrtâst piâtnâc 14.2.2020 č 17.00-19.00

January 30, 2020

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd saaʹmi siidsååbbar pâʹsspeeiʹv 9.2.2020

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd saaʹmi siidsååbbar pâʹsspeeiʹv 9.2.2020

January 23, 2020

Sääʹmkulttuurfoond Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz saǥǥstõõllâmpodd Njeäʹllem kerhopõõrtâst piâtnâc 31.1.2020 č 17.00-19.00

Sääʹmkulttuurfoond Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz saǥǥstõõllâmpodd Njeäʹllem kerhopõõrtâst piâtnâc 31.1.2020 č 17.00-19.00


Kategoria