Arkiv

Kategoria
February 2, 2016

Čeʹvetjääuʹrest älgg sääʹmvaaʒʒi, -sookkai da keäʹppri kååʹđđemkurss

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs reäšš Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõõrtâst sääʹmvaacci, -sookkai da koolpǩi kååʹđđemkuurs. Kurss älgg nelljdpeeiʹv 25.2.2016 čiâss 17.00. Kurss lij määuʹsteʹm, leâʹša mättʼtõõtti mäʹhss da haʹŋǩǩad jiõčč aunnseez. Kuurs uʹčteeʹlen lij Heini Wesslin. Ton õõlǥak iʹlmmtõõttâd Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõʹsse neäʹttel ooudpeäʹlnn, ko kurss älgg, što tõk vuäiʹtte pueʹrben riâššâd kuurs kuõskki aaʹššid. Teâđštõõlmõõžž da iʹlmmtõõttmõõžž Eila Syväjärvi, teʹlf. 040 572 8398 leʹbe neʹttpååʹšt mieʹldd eila.syvajarvi@sogsakk.fi

lapaskurssi_ilmo


Kategoria