Arkiv

Kategoria
February 9, 2022

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum

Sääʹmkulttuurfoond vaaldšmem Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum Sääʹmkulttuurfoond neʹttseeidai vuâlla.

Haʹŋǩǩõõzz  neʹttseeidain käunnai ouddmiârkkân teâtt haʹŋǩǩõõzzâst da kueiʹmmuʹčteeʹlin di liŋkk leʹksspäjja. Pueʹttivuõđâst neʹttseeidaid ääʹveet võl teâttseeid puärrsid da škooulniiʹǩǩid. Haʹŋǩǩõõzz neʹttseeidaid peeiʹvtet pueʹttivuõđâst ääiʹjpoddsaž aaʹššid da šõddmõõžžid še.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.

Image
Image

Kategoria