Arkiv

Kategoria
June 4, 2014

Nuõrttsaaʹmi kulttur da ǩiõttʼtuâi čuäʹjtemnalla Kuulast

Âʹvvel Kuulast leäi 3.6.2014 nuõrttsaaʹmi kultturčuäʹjtõõzz ääʹvumuš. Čuäʹjtõs maainast ǩiõtt-tuâjai- da snimldõõǥǥivuiʹm nuõrttsaaʹmi kulttuur pirr. Čuäʹjtõõzz jurddjen lij tobdstõõttâd oummuid saaʹmi kulttuuʹre da viikkâd ooudâs saaʹmi ǩiõttʼtuâjjäʹrbbvuõđ. Čuäʹjtõõzz riâššjen lie Nuõrttsääʹmkultturfondd da Aanar kååʹdd kultturtuåimm. Čuäʹjtõõzzâst lie vueiʹnnemnalla Satu Moshnikoov snimldõõǥǥ nuõrttsäʹmmlai ǩiõttʼtuâjai raajjmest še.
Čuäʹjtõs lij äävai ǩieʹssmannu loopp räjja juõʹǩǩ seärad čiâss 16–19 da sueʹvet da pâʹsspeeiʹv čiâss 12–16.

kuulas_avajaiset


Kategoria