Nuõrttsääʹmkulttuur

Nuõrttsääʹmkulttuur

Kulttuur luâđ ââʹlda

Nuõrttsäʹmmla lie säʹmmlai minoritet, leâʹša kuuitâǥ vääžnai. Nuõrttsäʹmmlai reeʹǧǧes da luõttu vuâđđai kulttuur lij miõlǩieʹssi sieʹjjtõs ortodokslaž åskldõõǥǥâst, hieʹrvves ǩiõtt-tuâjain, mainnsin da jiiʹjjesnallšem sääʹmǩiõlâst.  Nuõrttsäʹmmla lie piʹrǧǧääm tâʹvvsaž åårrmõõžžin ko seeʹst lij leäm jieʹllemvueʹǩǩ, mii ciʹsttai luâđ. Čeʹvetjääuʹr vuʹvdd Aanar kååʹddest lij oʹdinakai vuʹvdd maaiʹlmest, koʹst sääʹmǩiõll da kulttuur kollʼje võl juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllma.