Sääʹmkulttuur

Sääʹmvuʹvdd

Säʹmmlai äʹrbbvuõđla jeälstemsââʹj jäälõʹtte ânnʼjõž Ruõšš, Taarr da Lääʹddjânnam vuuʹdid. Jânnmi raaji ǩieʹssem da jeeʹres poliittlai proseeʹss tueʹjjee tõn što säʹmmla jeälste ânnʼjõžääiʹj kooum jânnam vuuʹdest. Taarrâst säʹmmla jälste Njauddâm da Paaččjooǥǥ vuuʹdest, leša vuõss-sââʹjest siʹjjid lij õhttõttum väʹldd narooʹde. Ruõššast jeänbõs seeʹst ääss Luujääuʹr lââʹnnest.

Lääʹddjânnmest siirdčõõttâmvuõđ jääđtõõvvmest säʹmmlaid siʹrdde Aanarkååʹdd nuõrti vuâssa: Njeäʹllem siʹjdde Peäccam siid jeälsteeʹjid, Keväjäurra Paaččjooǥǥ jeälsteeʹjid da Čeʹvetjääuʹr- Njauddâm vuʹvdde Suõʹnnjelsiid jeälsteeʹjid. Sääʹmlääʹjjest vuuʹd  šiõttee sääʹmvuʹvdden.

Säʹmmla jälste õinn täi vuuʹdin da jäänbõs seeʹst ääss Čeʹvetjääuʹrest koon täujja kåčča säʹmmlai ǩiõl da kulttuur väimman.

Säʹmmlain lij lääʹjj puʹhttem vuõiggâdvuõtt šeeʹlled kueʹl valdia čaaʹʒʒin da raajjâd kueʹlšeeʹllem da mieʹcstem ǩeâmpaid valdia maddu.