Nuõrttsääʹmkulttuurfondd

Haʹŋǩǩõõzz

Nuõrttsääʹmkultturfondd plaanad da veekk čõõđ jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzid, kooi mieʹrren lij veäʹǩǩted nuõrttsääʹmǩiõl da kulttuur seillmõõžž di viikkâd ooudâs sääʹmvuuʹd jieʹllemvueʹjjid.

  • Nuõrttsääʹm kultturäʹrbbvuõđ diǧitalhaʹŋǩǩõs
  • Nuõrttsääʹm kultturtuʹriʹsmmhaʹŋǩǩõs
  • Täʹlvvsijdd – nuõrttsääʹmkultturkõõskõs
  • Siid kueʹtt -haʹŋǩǩõs
  • Saaʹmi kueʹllšeellemkulttuur -haʹŋǩǩõs