Nuõrttsääʹmkulttuurfondd

Takaiteâđ

Ǩiõl da kulttuur seeilteei

Nuõrttsääʹmkulttuurfoond tuâjjan lij ââʹnned huõl sääʹmkulttuur da sääʹmǩiõl jieʹllemviõǥǥâst. Tõt ainsmâtt kulttuur juätkkjeei ooudâs viikkmõõžž da ǩiõl seillmõõžž kokkas puõʹttivuõʹtte. Fondd reâugg Täʹlvvsiid põõrtâst da lij õhtt vääžnmõs äʹšštobddi, kååʹtt kääzzkâstt nuõrttsäʹmmlažvuõđ. Nuõrttsääʹmkulttuurfoond tuåimmjummuž tuärjjeet õõlmâs da privaatlaž sǩiâŋkivuiʹm.

Tobdstõõđ mij tuåimmjummša.