Nuõrttsääʹmkulttuurfondd

Tuåimmjummuš

Nuõrttsääʹmkultturfondd teâđad sääʹmkulttuur pirr

Nuõrttsääʹmkultturfondd lij alttuum eeʹjj 2008 da tõn täävtõsân lij tueʹrjjeed da jeällʼted nuõrttsaaʹmi ǩiõl da kulttuur nuʹtt, što tõk seilla puõʹtti puõlvvõõǥǥid. Fondd pârgg vaikkted pukin viõǥǥin tõzz, što Čeʹvetjääuʹr, Njeäʹllem da Keväjääuʹr sääʹmsiid seilla jiellʼjen.

Fondd lij vuäǯǯam eeʹjjest 2011 aaʹljeeʹl Mäʹdd- da meäʹcctäällministeriast tueʹrjjeemveäʹǩǩvuõđ tuåimmjumuužžes staaneem vääras. Tän lââʹssen Nuõrttsääʹmkultturfoʹndde lie miõttuum tieʹǧǧid jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzid, nuʹtt što tõt vuäitt viikkâd čõõđ tuâjeez. Privat oummu, organisatia da põrggâz še lie ouddam tieʹǧǧid, kooi veäkka Fondd lij riâššâm tuåimmjumuužž da šõddmõõžžid.

Nuõrttsääʹmkultturfoond tuâjjân lij vuäǯǯad Čeʹvetjäurra Nuõrttsääʹmkultturkõõskõõzz, kååʹtt tuåimmai sääʹmkulttuur jieʹlli kõõskõsân. Sääʹmkultturkõõskõʹsse noorât nuʹtt jiânnai teâđaid säʹmmlain ko pâi vueiʹtet.