Sääʹmkulttuurfondd

Sääʹm kultturtuʹriʹsmmhaʹŋǩǩõs

Kultturtuʹriiʹsm ooudâsviikkâm Čeʹvetjääuʹrest

Sääʹmkultturfoond vuâlaž Makera teäggtam Kultturtuʹriiʹsm ooudâsviikkâm Čeʹvetjääuʹrest -ouddčiõlggeemhaʹŋǩǩõs puuʹti 31.5.2014.
Haʹŋǩǩõõzz tääʹvtõsân leäi viikkâd ooudâs Čeʹvetjääuʹr da Njeäʹllem vuuʹdi tuʹriiʹsm sääʹmkulttuur vuâđđan kulttuur ciʹsttjeeʹl. Tuʹriʹsmm lij õhtt vääžnai jieʹllemvueʹǩǩ täin vuuʹdin da sääʹmkulttur oudd tõzz lââʹzz äärv.
Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj plaaʹneš da teʹstteš jeeʹresnallšem sääʹmkulttuur vuâđđan šõddâm ouddsid da kääzzkõõzzid. Sääʹmkulttuur oudd jiânnai vueiʹttemvuõđid jeeʹrešnallšem ouddsi raajjmõʹšše tuʹriiʹsm vääras. Tõn diõtt kultturtuʹriiʹsm õõlǥči tän vuuʹdest jäänab viikkâd ooudâs.
Čeʹvetjäurra raajât Sääʹmkultturkõõskõõzz, kååʹtt tuärjjad vuuʹd kultturtuʹriiʹsm še.