Arkiv

Kategoria
November 15, 2015

Puäʹđ da mättʼtõõđ määʹrfi raajjmõõžž

Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš määʹrfraajjâm šõddmõõžž Čeʹvetjääuʹr Peuralampi Campingist piâtnâc 20.11.2015 čiâss 10-16. Määʹrfraajjmõš lij õhtt Sääʹmkultturneäʹttel šõddmõõžžin. Pueʹtted mieʹldd! Taʹrjjeet kaaʹf. Puäʹđ da mättʼtõõđ ton še määʹrfi raajjmõõžž!


Kategoria