Arkiv

Kategoria
January 29, 2024

Puõʹtti saaʹmi siidsåbbri ââʹnnemääiʹj seeʹrdet kueʹhtt neäʹttel ooudårra

Saaʹmi siidsåbbri ââʹnnemääi’j seeʹrdet kueʹhtt neäʹttel ooudårra. Sååbbar ââʹnnemäiggan leäi iʹlmmtum täʹlvvmannu älgg. Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž siidsåbbrid ââʹnet Njeäʹllmest sueʹvet 17.2.2024 da Čeʹvetjääuʹrest pâʹsspeeiʹv 18.2.2024.

Saaʹmi siidsåbbri ââʹnnemääiʹj seeʹrdet kueʹhtt neäʹttel ooudårra äiʹǧǧtaaulâst šõddâm muttsi diõtt. Såbbrin vaʹlljeet ođđ Njeäʹllem-Keväjääuʹr di Njauddâm vuuʹdi sääʹmsuåvtõõzzid koumm eeʹjj piʹštti tåimmpâjja eeʹjj 2026 loopp räjja, valljeet eʹtǩǩeeʹjid säʹmmlai aazztummuž 75-eeʹjjprääʹzneǩ jäʹrjstemtåimmkådda, saǥstõõlât säʹmmlai kulttuuräʹrbbvuõđ juâkkmõõžžâst sääʹmõutstõõzz åålǥbeälla da liʹnnjeet tõn vuâđđjurddjid, saǥstõõlât še sääʹmlääʹjj meâldlaž ǩeâmpplååʹvi miõttmõõžžâst di kuulât ǩicstõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin di Saaʹmi siidsåbbar mõõnni eeʹjj tåimmjummšest.

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd saaʹmi siidsååbbar ââʹnet sueʹvet 17.2.2024 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Njeäʹllem sieʹbrpõõrtâst (Siikajärventie 40).

Njauddâm vuuʹd saaʹmi siidsååbbar ââʹnet pâʹsspeeiʹv 18.2.2024 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Čeʹvetjääuʹr škooulâst (Sevettijärventie 9076).


Kategoria