Arkiv

Kategoria
October 9, 2023

Saaʹmi ouddoummuvaal 2023 puåđõs

Uvddum jiõn jiõnstemvuuʹdi mieʹldd

Saaʹmi ouddoummuvaal vaal-luʹvddkåʹdd lij tueʹjjääm vaalin ouddjiõnstempeeiʹv 2.10.2023 da vaalpeeiʹv 8.10.2023 uvddum jiõni taʹrǩstemlaʹsǩǩummuž såbbreʹstes 9.10.2023.

Saaʹmi ouddoummuvaalin 2023 uvddum jiõni taʹrǩstemlaʹsǩǩummšest Njeäʹllem-Keväjääuʹr jiõnstemvuuʹdest tuõʹtteš, što uvddum jiõn lie õhttseʹžže 123.

Uvddum jiõn juâkkõʹtte puõʹttinalla:

nââmar 2 Veikko Feodoroff: 71 jiõnnâd

nââmar 3 Aimo Aikio: 48 jiõnnâd

hiâlǥuum: 4 jiõn

kuâras: ij ni õhtt

 

Saaʹmi ouddoummuvaalin 2023 uvddum jiõni taʹrǩstemlaʹsǩǩummšest Njauddâm jiõnstemvuuʹdest tuõʹtteš, što uvddum jiõn lie õhttseʹžže 86.

Uvddum jiõn juâkkõʹtte puõʹttinalla:

nââmar 2 Veikko Feodoroff: 44 jiõnnâd

nââmar 3 Aimo Aikio: 39 jiõnnâd

hiâlǥuum: ij ni õhtt

kuâras: 3 jiõn

 

Uvddum jiõn õhttseʹžže

Saaʹmi ouddoummuvaalin 2023 jiõnid uʹvddeš õhttseʹžže 209 jiõnnâd, koin ouddjiõnstempeeiʹv 2.10.2023 uʹvddeš 73 jiõnnâd di vaalpeeiʹv 8.10.2023 136 jiõnnâd.

Saaʹmi ouddoummuvaal 2023 jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ leʹjje 458.

Saaʹmi ouddoummuvaal 2023 jiõnstemproseʹntt leäi 45,6 %.

Saaʹmi ouddoummuvaal 2023 jiõn juâkkõʹtte puõʹttinalla:

nââmar 2 Veikko Feodoroff: 115 jiõnnâd

nââmar 3 Aimo Aikio: 87 jiõnnâd

hiâlǥuum: 4 jiõn

kuâras: 3 jiõn

Vaalpuåđõs

Saaʹmi ouddooumžen poʹdde 1.1.2024 – 31.12.2026 lij vaʹlljuum Veikko Feodoroff.

Muttõsooccâmvuâkkõs

Sääʹmlääʹjj 48 §:ff 2 momeeʹnt mieʹldd vaalin vuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie Aanar kååʹddest jälsteei tiuddvälddsaž sääʹm da sij pieʹllkueiʹm.

Sääʹmlääʹjj 49 §:ff mieʹldd sääʹmlääʹjj 48 §:ff 2 momeeʹntest juʹrddum ooumaž vuäitt ooccâd muttõõzz vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe vaiddleeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 30 peeiʹv seʹst tõʹst, ko vaal puåđõõzz leät õʹlmstâttam, tõn vuâđald, što tuʹmmstõk neuʹrrad suu vuõiggâdvuõđ leʹbe lij šõddâm puäst jäʹrjstõõžžâst leʹbe lij jeeʹresnalla lääʹjj vuâsttsaž. Muttõsooccmõõzzâst âlgg muđoi jääʹǩǩted tõn, koon vaaldšemlääʹjjâânnemlääʹjjest (586/1996) šiõtteet.


Kategoria