Arkiv

Kategoria
August 1, 2014

Saaʹmi ouddoummuvaal ââʹnet pâʹsspeeiʹv 5.10.2014

Vaalin vaalšet ouddooumaž poʹdde 1.1.2015-31.12.2017.

Eeʹtǩǩeeid vaʹljjumuʹšše âlgg iʹlmmted ääʹljeel 1.8.2014 da peešteeʹl 31.8.2014 čiass 12:00 räjja.
Saaʹmi ouddoummu vaʹlljumuužž vaʹlljeemõhttõõzz altteemäʹššǩeeʹrjid vuäǯǯ
Saaʹmi siiddsååbbar konttrest Čeʹvetjääuʹr Saaʹmi Põõʹrtast, tel. 040 715 3680.

Vaʹljjumuužžast jiõnstemvuõiggadvuõttnneeʹǩǩi loǥǥstõõǥ lie vueiʹnnemnalla 1.9.2014- 30.9.2014: Čeʹvetjäuʹrr: Saaʹmi siiddsååbbar konttrest, tel. 040 715 3680.
Čeʹvetjäuʹrr: vaaʹllʹluʹvdkååʹdd saaǥǥtuõʹlljeei Raimo Wesslin, tel. 0400 161 029
Njeäʹllem: vaallʹluʹvddkåʹddneǩ Helena Määttä, tel 040 753 8427
Keväjäuʹrr: vaaʹllʹluʹvdkååʹdd vääʹrrsaaǥǥtuõʹlljeei Vladimir Feodoroff, tel. 0400 277 850.

Saaʹmi ouddoummuvaal vaallʹluʹvddkåʹdd


Kategoria