Arkiv

Kategoria
June 15, 2023

Saaʹmi ouddoummuvaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat oʹđđest ooccamnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar vueʹssäiggsaž tuâj

Saaʹmi ouddoummuvaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat oʹđđest ooccamnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar vueʹssäiggsaž tuâj äiʹǧǧkõõskâst 15.8.-31.10.2023. Tuâjjäiʹǧǧ lij kõskkmieʹrin 29 čiâssâd neäʹttlest. Piisar pääʹlǩ määuʹset sääʹmlääʹjj 57 §:ff meâldlânji mäddtäällekonomia ooudâsviikkâmfoond vääʹrin.

Vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâjjan lie jm. vaali jäʹrjstõõllmõõžž, vaal-luʹvddkååʹdd såbbri valmštõõllmõš da tuʹmstõõǥǥi tiuʹddepiijjmõš, iʹlmmtõõzzi raajjmõš da teâđtummuš, võboršiiʹǩǩi piijjmõʹšše da vaal-loǥstõõǥǥ raajjummša di taʹrǩǩummša õhttneei tuâj di arkiivâsttmõš. Sääʹmǩiõl tääid ǩiõččât tuâjast pueʹrrvuõttân.

Lââʹssteâđ tuâjast oudd vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Joni Gauriloff, neʹttpååʹšt vaal(at)saamisiidsaabbar.fi.

Ooccmõõžžid raaukât tååimted mââimõõzzâst vuõssaarǥ 31.7.2023 čiâss 16.00 addrõʹsse vaal(at)saamisiidsaabbar.fi.


Kategoria