Saaʹmi siidsååbbar

Sääʹmsuåvtõõzz

Njeäʹllem-Keväjääuʹr da Njauddâm vuuʹdi sääʹmsuåvtõõzz valmštâʹlle aaʹššid, koid siidsåbbrin ǩiõttʼtâʹlle da âʹnne huõl siidsåbbri mieʹrrõõzzi tiuʹddepiijjmõõžžâst.

Sääʹmsuåvtõõzzi tuâjjan lie uʹvdded ceâlklmid veʹrǧǧniiʹǩǩid saaʹmi jieʹllemvueʹjjid da jieʹllemåårrmõõžžid kuõskki veiddsõs da vuâđđjuurdlaž aaʹššin teʹl, ko äʹšš lij ǩirrsallaš jie-ǥa siidsåbbar vueiʹt noorrõõttâd ääiʹjbeäʹlnn ääʹšš ǩiõttʼtõõllâd.

Lââʹssen sääʹmsuåvtõõzz ouʹdde ceâlklmid jm. puäʒʒ-, šeeʹllem- da kueʹllǩeâmppooccmõõžžin, mäddvuäǯǯamooccmõõžžin di jeeʹres vaʹstteei saaʹmi jieʹllemåårrmõõžžid tâʹlsǩani vaikkteei aaʹššin.

Kuhttu sääʹmsuåvtõʹsse vaʹlljeet kooum eeǥǥas vuârstes nellj vuäzzla da kueʹhtt vääʹrrvuäzzla. Vuäzzla da vääʹrrvuäzzla âʹlǧǧe leeʹd tiuddâkksaž siidâst põõššinalla jälsteei sääʹm leʹbe siʹjji pieʹllkueiʹm.

Kuhttu sääʹmsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen tåimm saaʹmi ouddooumaž. Sääʹmsuåvtõõzz vueiʹtte noorrõõttâd õhttsaž såbbra še, koʹst ǩiõttʼtâʹlle saaʹmi õhttsaž aaʹššid.

Sääʹmsuåvtõõzz  pââʹjest 2024-2026

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd sääʹmsuåvtõs

Joni Gauriloff, vuäzzlaž

Heidi Hänninen, vuäzzlaž

Virve Multasuo, vuäzzlaž

Teemu Titola, vuäzzlaž

Jonne Fofonoff, vääʹrrvuäzzlaž

Marko Ronkainen, vääʹrrvuäzzlaž

 

Njauddâm vuuʹd sääʹmsuåvtõs

Anna-Katariina Feodoroff, vuäzzlaž

Hanna-Maaria Kiprianoff, vuäzzlaž

Tapio Kiviniemi, vuäzzlaž

Jarno Mäki, vuäzzlaž

Natalia Sanila-Koskinen, vääʹrrvuäzzlaž

Jasmin Semenoff, vääʹrrvuäzzlaž