Arkiv

Kategoria
February 7, 2019

Saaʹmi siidsåbbar Njeäʹllmest da Čeʹvetjääuʹrest täʹlvvmannu peäʹlrääʹjest

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd saaʹmi siidsååbbar ââʹnet sueʹvet 16.2.2019 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Njeäʹllem Kerhopõõrtâst.

Njauddâm vuuʹd saaʹmi siidsåbbar ââʹnet pâʹsspeiʹvv 17.2.2019 ääʹljeeʹl čiâss 14.00 Čeʹvetjääuʹr škooulâst.

Såbbrin ǩiõttʼtõõlât ääiʹjpoddsaž aaʹššid, mâʹte tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss da Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvv 2040. Såbbrin mainstet sääʹmlääʹjj meâldla kueʹllǩeâmpi pirr še. Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹdest vaʹlljeet sääʹmsuåvtõʹsse õhtt ođđ vuäzzla. Täi aaʹšši lââʹssen såbbrin ǩiõttʼtõõlât jeeʹres aaʹššid še.

Siidsåbbrin mieʹrreemvääʹld vuäǯǯa ââʹnned såbbra vuässõõtti tiuddâkksa siidâst põõššinalla jälsteei sääʹm da sij pieʹllkueiʹm. Jõs äʹšš, koon såbbrest ǩiõttʼtâʹlle, kuõskat jeeʹres oummu ouddõõzzid leʹbe vuõiggâdvuõđid, suʹst lij tõn vueʹzzest vuõiggâdvuõtt vuässõõttâd såbbra da ââʹnned tõʹst mainstemvääʹld.

Lââʹssteâđ: Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff, teʹl. 050 396 1297


Kategoria