Arkiv

Kategoria
May 2, 2014

Sääʹmkultturneäʹttel 2014 Njeäʹllmest 6.-8.6.2014

Programm:
Piâtnâc 6.6.
čiâss 14–18 Dääʹrj põõrtâst tuejjeet ǩiõttʼtuâijaid, mättʼtõõttât kaaʹrjed da pââʹnned oollaid da raajjâd saaʹmi vuõddjid suõrmivuiʹm
čiâss 14–18 Dääʹrj põõrtâst čuäʹjtet peäʹsstuâjaid
čiâss 18–21 Dääʹrj põõrtâst mainstemjeäʹǩǩääž da päʹšttet šaapšid, õhtt šapššveärr 5 €

Sueʹvet 7.6.2014
čiâss 11–16 Dääʹrj põõrtâst raajât sääʹmveär. Vuäitak mättʼtõõttâd kuurniǩ raajjmõõžž. Veär hâʹdd 5 €.
čiâss 11–14 Dääʹrj põõrt šeelljast vuäitak tobdstõõttâd pakuričannu, pieʹʒʒid, parkku da pärkkuum kueʹllčuõmid.
čiâss 12–17 Njeäʹllem siidpõõrtâst saaʹmi peʹssertuâjai mättʼttõõttâm
čiâss 12–21 Njeäʹllem siidpõõrtâst snimldõk- da ǩiõtt-tuâjjčuäʹjtõs
čiâss 18→ J eäʹǩǩes-sluuʹžv Pâʹss Koummõhttsažvuõđ da pââzzteei Treffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest
čiâss 19–21 Njeäʹllem siidpõõrtâst Sääʹmfiiʹlm, mâŋŋa čeeʹestõõllâp

Pâʹsspeiʹvv 8.6.2014
čiâss 10→ Pâʹss Koummõhttsažvuõđ da pââzzteei Treffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest , liturgii,čääʹʒʒristtâm da risttsätt Dääʹrj põʹrtte, koʹst lij veärr pukid.


Kategoria