Arkisto

Kategoriat
24 helmikuun, 2023

Tulevissa kolttien kyläkokouksissa valmistaudutaan luottamusmiesvaaleihin ja keskustellaan koltta-alueen ajankohtaisista asioista

Maaliskuussa järjestetään kolttasaamelaisten perinteiset kyläkokoukset, Sevettijärvellä sunnuntaina 5.3. ja Nellimissä sunnuntaina 12.3.

Vuonna 2023 järjestetään kolttien luottamusmiesvaali, jossa valitaan luottamusmies seuraavalle toimikaudelle vuosiksi 2024-2026. Tulevissa kyläkokouksissa valitaan vaalilautakunta luottamusmiesvaalin toimittamista varten.

Sekä Näätämön että Nellim-Keväjärven alueelta valitaan vaalilautakuntaan kolme jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuusijäsenisen vaalilautakunnan tehtäviin kuuluvat mm. vaalin käytännön valmistelut, vaalin ajasta päättäminen sekä vaalin toimittaminen.

”Olemme pyrkineet saamaan maa- ja metsätalousministeriöltä tälle vuodelle lisää resursseja vaalin järjestämistä varten, tarkoituksena on saada vaalilautakunnalle osa-aikainen sihteeri ja muiltakin osin parantaa vaalikäytänteitä.”, kertoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Kyläkokouksissa keskustellaan Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä sekä suunnitelluista kolttasaamelaisten kuulemisista ja Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön Uvjjin tarjoamista palveluista. Paikalla kokouksissa ovat komissaari Irja Jefremoff ja Uvjjin työntekijä Leena Fofonoff.

Kokouksessa keskustellaan myös koltta-alueen kalastusasioista. Tarkoituksena on pohtia mm., mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ja millaisena koltta-alueen asukkaat kokevat kalavesien tilanteen.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff avaa kokousasioita seuraavasti:

”Nyt on käynnissä tämän vaalikauden viimeinen toimintavuosi ja kokouksissa esitetään Kolttien kyläkokouksen viime vuoden toimintakertomus ja katsaus työn alla oleviin ajankohtaisiin asioihin. Kuullaan esimerkiksi Norjan Saamelaiskäräjien käynnistämästä työstä Paatsjoen kolttasaamelaisvainajien uudelleenhautaamisen suunnittelemisesta sekä koltta-alueen maankäyttöasioista. Kokouksissa esitellään myös Kolttien kyläkokoukselle suunniteltu logo. Varsinaisia kokousasioita ei kuitenkaan ole valtavaa määrää ja uskon, että pääpaino kokouksessa on keskustelevalla osallistumisella.  Luottamusmiehen tehtävässä on mielestäni tärkeää kertoa ajankohtaisista asioista, kuulla kansalta palautetta ja keskustella yhdessä meille tärkeistä asioista, Tähän kyläkokoukset ovat oikein hyvä areena. Tulkaa mukaan kuulemaan ja juttelemaan!”

Näätämön alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 5.3.2023 kello 14.00 alkaen Sevettijärven koululla (Sevettijärventie 9076).

Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 12.3.2023 kello 12.00 alkaen Nellimin kerhotalolla (Siikajärventie 40).

 

Kolttien kyläkokous

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten perinteinen hallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin ja kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin ylläpitää kyläkokousjärjestelmää.

 

Kyläkokoukset

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa. Kyläkokouksissa                  käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan.

 

teksti: Kolttien kyläkokous

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297


Kategoriat