Skolt Saami Cultural Foundation

Administration

Kolttakulttuurisäätiön puheenjohtajana toimii kolttien luottamusmies. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia.
Säätiön hallituksessa ovat edustettuina Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokoukset, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin kunta, Ortodoksinen kirkko ja Metsähallitus sekä kolttien luottamusmies.
Säätiön hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuosiksi 2021-2024 hallituksen jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:

Feodoroff Veikko, luottamusmies (puheenjohtaja)
Hänninen Heidi, Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous (varapuheenjohtaja)
Harju Terhi, Näätämön alueen kolttien kyläkokous
Ljetoff Tauno, Saamelaiskäräjät
Sanila-Aikio Tiina, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Valkonen Sari, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum
Lehtola Minna, Inarin kunta
Pietarinen Rauno, Ortodoksinen kirkkoneuvosto
Tuovinen Tarja, Metsähallitus