Arkiv

Kategoria
May 24, 2014

Äʹrbbvuõttpõõrt äävumuš 4.6.2014

Sääʹm-muʹzei Siida reäšš Čeʹvetjääuʹr aassjid Äʹrbbvuõttpõõrt äävumuš seärad 4.6. čiâss 12 ääʹljeeʹl. Kuâsstet čeein da seäʹbrjõõttmõõžžin. Ǩiuggnest päʹšttep leeiʹb, ko mâka jooukâst käunnai leiʹbbčeäʹpp. Tiõrv pueʹttem!


Kategoria