Sääʹmkulttuurfondd

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij tuärjjeed sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž di tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsaž mättʼtõʹsse. Haʹŋǩǩõõzzâst lie kueʹhtt haʹŋǩǩõstuâjjla, kook toiʹmmje nõõmin kueiʹmmuʹčteeʹl. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ lij 1.3.2021–23.6.2023.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs lij Lääʹddjânnam Kulttuurfoond teäggtam pilotthaʹŋǩǩõs.