Sääʹmkulttuurfondd

Toiʹmmjummuš

Sääʹmkultturfondd teâđad sääʹmkulttuur pirr

Sääʹmkultturfondd lij alttuum eeʹjj 2008 da tõn täävtõsân lij tuärjjeed da jeällted nuõrttsaaʹmi ǩiõl da kulttuur nuʹtt, što tõk seilla puõʹtti puõlvvõõǥǥid. Fondd pârgg vaikkted pukin viõǥǥin tõzz, što Čeʹvetjääuʹr, Njeäʹllem da Keväjääuʹr sääʹmsiid seilla jiellʼjen.

Fondd lij vuäǯǯam eeʹjjest 2011 aaʹljeeʹl Mädd- da meäʹcctäällministeriast tuärjjeemveäʹǩǩvuõđ toiʹmmjummšes staaneem vääras. Tän lââʹssen Sääʹmkultturfoʹndde lie miõttum tieʹǧǧ jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzid nuʹtt, što tõt vuäitt viikkâd čõõđ tuâjeez. Privat oummu, organisaatio da põrggâz še lie ouddam tieʹǧǧid, kooi veäkka Fondd lij riâššâm toiʹmmjummuž da šõddmõõžžid.

Sääʹmkulttuurfoond tuâjjân lij vuäǯǯad Čeʹvetjäurra Sääʹmkultturkõõskõõzz, kååʹtt toiʹmmai sääʹmkulttuur jieʹlli kõõskõssân. Sääʹmkultturkõõskõʹsse noorât nuʹtt jiânnai teâđaid säʹmmlain ko pâi vueiʹtet.