Arkiv

Kategoria
May 2, 2015

Čeʹvetjääuʹr tuâjjpõrtt lij äävai 12.5. räjja

Tuâjjpõõrtâst ton ǩiõrggnak võl teevvâd muärrjam ǩeâlk pållsid leʹbe raajjâd valmmša neiʹbbnõõđad. Tuâjjpõõrtâst vuäitt jieʹlled raajjmen jiiʹjjes ǩiõtt-tuâjaid 12.5.2015 räjja vuõssaarǥâst nelljdpeivva čiâss 11.00-17.00 da juõʹǩǩ piâtnâc čiâss 10.00-16.00.
Tuâjjpõõrtâst lie jååʹttmen mäŋgg kuurs, koid SAKK lij riâššâm. De tõk juäʹtkkje jiiʹjjez äiʹǧǧtaauli mieʹldd.

Ǩeässa Tuâjjpõõrtâst lij juõʹǩǩekksaž ǩieʹssčuäjtõs. Tõʹst teâđteet mâʹŋŋlest.


Kategoria