Arkiv

Kategoria
May 20, 2015

Čiistâp Siid Tuâjjpõõrt sieʹbri 27.5.2015 ääʹljeeʹl čiâss 12

Nuõrttsääʹmkultturfondd reäšš eʹpet puõʹtti ǩieʹzz ǩiõtt-tuâjai kaaupšemčuäʹjtõõzz Čeʹvetjääuʹr Tuâjjpõõrtâst. Čuäʹjtõs lij äävai 6.6.-28.8.2015. Mij raajjâp čuäʹjtõõzz valmmša vueʹssmannu mââimõs neäʹttel ääiʹj. Ko mâka haaʹlääk puʹhtted jiõjjâd ǩiõtt-tuâjaid čuäʹjtemnalla, iʹlmmet juʹn ääiʹjbeäʹlnn.

Seärad 27.5. ääʹljeeʹl čiâss 12 čiistâp sieʹbri Tuâjjpõõrt valmmša čuäʹjtõõzz vääras, ko tälvva toʹben lie leämmaž kuurs da jeeʹresnallšem noorõõttmõõžž. Pueʹtted mieʹldd! Vääʹldet mieʹldd vieʹsslõsvuõđ da reâuggâmhaaʹl! Čiistâmneävvaid kaaunak pääiʹǩ âʹlnn. Kaaʹfstõõllâp še!


Kategoria