Muʹzei

Muʹzei

Vueiʹn sääʹmkulttuur jiiʹjjes čõõʹlmin

Täʹlvvsiid čuäʹjtõõzz ääʹvee kueʹssid säʹmmlažvuõđ histoor, ǩiõl di tâʹvvsaž luâđ. Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrtâst vuäitak jååʹtted ääiʹjest mââiårra säʹmmlai arggpeivva da äʹrbbvuõđid. Kõõskõs taʹrjjad puk ääiʹj vaaiteei čuäʹjtõõzzid še. Täʹlvvsijdd lij šiõǥǥ čuäʹjtempäiʹǩǩ säʹmmlažvuõđ histoor jeeʹres ääiʹjin.