Muʹzei

Muʹzei

Vueiʹn sääʹmkulttuur jiiʹjjes čõõʹlmin

Täʹlvvsiid čuäʹjtõõzz ääʹvee kueʹssid nuõrttsäʹmmlažvuõđ histoor, ǩiõl di tâʹvvsaž luâđ. Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrtâst vuäitak jååʹtted ääiʹjest mââiårra säʹmmlai arggpeivva da äʹrbbvuõđid. Kõõskõs taʹrjjad puk ääiʹj vaaiteei čuäʹjtõõzzid še. Täʹlvvsijdd lij šiõǥǥ čuäʹjtempäiʹǩǩ nuõrttsäʹmmlažvuõđ histoor jeeʹres ääiʹjin.