Arkiv

Kategoria
January 13, 2016

Nuõrttsääʹmǩiõl seminaar 27.1.2016 Čeʹvetjääuʹrest

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi reäšš nuõrttsääʹmǩiõl seminaar Čeʹvetjääuʹr škooulâst seärad 27.1.2016 čiâss 10.00 ääʹljeeʹl. Seminaarâst kuulât ääiʹjpoddsaž teâđ jeeʹres haʹŋǩǩõõzzi pirr, kook kueʹsǩǩe nuõrttsääʹmǩiõl.

Seminaar mieʹrren lij jueʹǩǩed nuõrttsääʹmǩiõl õõʹnnʼjid da ǩiõllpersteeʹjid teâđ tõʹst, måkam sääʹmǩiõl ǩiõttʼtõõlli haʹŋǩǩõõzz lie jååʹttmen da mäʹhtt tõi puåđõõzzid vuäitt äuʹǩǩeed nuʹtt arggjieʹllem ǩiõllâânnmõõžžâst ko ǩiõlltuʹtǩǩummšest.

Seminaarpeeiʹv looppâst sääʹmǩiõl mainsteei peäʹsse mušttled ”Mäʹhtt säärnam säämas” -ǩiõlltuâjjpääʹjest, måkam saaʹnid âʹnne arggǩiõlâst.
Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧi õhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõs, kååʹtt tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz, vueʹlnn. Haʹŋǩǩõs jåttji 1.8.2015 da poott 31.5.2018. Ǩiõllkaʹlddi-haʹŋǩǩõs teäggat õhttsažtâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ämmat- da resursskõõskõõzz Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Sámi Giellagáldu) tuåimmjummuž.

Šõddmõõžžâst lij kaaʹfstõõllmõš.

Lââʹssteâđ: Terhi Harju, nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjlaž, terhi.harju@samediggi.fi, teʹl. 040 671 9534

Programm:

10.00 – 10.05 Seminaar alggsääʹn

10.05 – 10.35 Ǩiõllkaʹlddi-haʹŋǩǩõõzz tuåim da puåđõõzz nuõrttsääʹmǩiõl peäʹlest Tiina Sanila-Aikio, saaǥǥjååʹđteei, nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs

10.35 – 12.15 Nuõrttsääʹm dokumentâʹsttemhaʹŋǩǩõs da tõn puåđõõzz – mäʹhtt tõk poʹhtte aunnstõõzz saaʹmi da ǩiõllpersteeʹji vuäǯǯamnalla da mäʹhtt aunnstõõzz vueiʹtet äuʹǩǩeed nuõrttsääʹmǩiõl jeälltummšest da nuõrttsääʹm ǩeʹrjjǩiõl normmtummšest? Professorr Matti Miestamo, doseʹntt Eino Koponen, de tuʹtǩǩeei Markus Juutinen da Tuomas Koukkari, Heʹlssen universiteʹtt

12.15 – 13.00 Poorrâmkõhtt

13.00 – 14.00 Nuõrttsääʹmǩiõl jeälltummuš ǩiõllteknologia-vieʹǩǩteei ǩiõllmättjemprograammi veäkka di maall da vuäppõõzzi raajjâm metood serddmõʹšše jeeʹres vaarvuâla ǩiõlid –haʹŋǩǩõõzz puåđõõzz tän räjja – da mäʹhtt ǩiõllõõʹni vuäiʹtte tõid äuʹǩǩeed? Dåhttar-tuʹtǩǩeei Jack Rueter, Heʹlssen universiteʹtt

14.00 – 14.30 Kååʹffkõhtt

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž musikkčuäʹjtõs Čeʹvetjääuʹr škooulneeʹǩǩ

14.30 – 15.00 Nuõrttsääʹmǩiõl sääʹnjååʹđtem Miika Lehtinen, Oulu universiteʹtt, Giellagas-institutt

15.00 – 16.00 Nuõrttsääʹm musikkäʹrbbvuõđ tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõs – mâiʹd ǩiõllõõʹni da ǩiõllpersteei vuäiʹtte mättjed leuʹdd-teeʹkstin? Tuʹtǩǩeei Marko Jouste, Oulu universiteʹtt

16.00 – 17.00 Mäʹhtt säärnam säämas – ǩiõlltuâjjpääʹjj nuõrttsääʹmǩiõl mainsteeʹjid da ǩiõllpersteeʹjid


Kategoria